Særavtale om kostgodtgjørelse

Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.