Protokoll i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen

Forhandlinger om hovedavtale, hovedtariffavtalen og særavtaler i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra staten til rettssubjektet Den norske kirke.