Foto: Kristianne Marøy

Prosjektgruppe for etikk og samfunn (avsluttet)

Prosjektgruppen ble opprettet av PFs sentralstyre for en toårsperiode. Gruppen startet sitt arbeid i mai 2014. Gruppen hadde fullført sitt oppdrag og ble avviklet januar 2017. Om prosjektgruppen het det:

Prosjektgruppen skal bidra til utvikling av kurs og være en ressurs innenfor saksområder som berører kirkens samfunnsansvar og rolle i offentligheten. Opprettelsen av gruppen skal i tråd med en av målsettingene i PFs strategi og handlingsplan for 2013-2015 å bidra til at: «Prester er aktive i samfunnsdebatten med gjennomarbeidete etiske og teologiske standpunkt i spørsmål som angår utviklingen i samfunnet lokalt og globalt.»

Gruppen vil arbeide med tema som disse: kirke og religion i offentligheten, kirkens samfunnsansvar og diakoni med særlig henblikk på spørsmål om rettferdighet, fred og respekt for skaperverket. Den skal bidra til utviklingen av en videreutdanning innen dette feltet med sikte på utlysning våren 2015. Prosjektgruppen skal også se nærmere på PFs yrkesetiske retningslinjer og vurdere om de bør endres, og evt, foreslå slike endringer.

Gruppen er tverrfaglig sammensatt med 4 prester og én representant for Diakonforbundet.

Prosjektgruppens medlemmer:

Synnøve Sakura Heggem, sokneprest på Rena

Ingunn Dalan Vik, prest på Lillehammer sykehus og Hospice Sangen

Magne Klingsheim, prest på Universitetsykehuset Nord-Norge, Tromsø

Jan Christian Kielland, programutvikler i Norges KFUK-KFUM

Jarle Klungrehaug, diakon i Østenstad menighet, Asker