Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i Kreftforeningen

Presteforeningen vil med dette gi sin støtte til Norsk Sykepleierforbunds kamp mot forverring av sykepleiernes arbeidsvilkår og for forutsigbarhet og trygghet for deres medlemmer i Kreftforeningen.

– Vi støtter de streikende i Kreftforeningen sitt krav om en tariffavtale som forplikter begge veier. Vi mener at arbeidsgiver må forplikte seg til å opprettholde avtalt minstenivå på lønns- og arbeidsvilkår uten samtidig å avskjære forbundets mulighet for streik ved endring av arbeidsvilkårene, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Sykepleierne i Kreftforeningen har en unik faglig kompetanse innen kreftomsorg som er helt nødvendig for at Kreftforeningen skal nå sine mål. Pasienter og pårørende trenger å bli møtt med forståelse, god informasjon av personell som har kunnskap om kreft og kreftbehandling og konsekvensene av dette. Slik er det fortsatt. Det er derfor ingen grunn til at vilkårene for de ansatte skal endres når Kreftforeningen skifter arbeidsgiverorganisasjon. Det er de samme ansatte, de samme arbeidsoppgaver og den samme arbeidsgiver som tidligere.

https://www.nsf.no/streik/artikkelliste/1745072

https://www.unio.no/no/nyheter/nyheter-2017/unio-stoetter-streikende-sykepleiere-i-kreftforeningen