Presteforeningen støtter de streikende i Akasias barnehager

Presteforeningen vil med dette gi sin støtte til kampen for en anstendig pensjon og ivaretakelse av avtalte ordninger for de streikende i Akasias barnehager i Bergen.

– Vi støtter de streikende i  Akasia sitt krav om en pensjon som er trygg, forutsigbar og som varer livet ut, og hvor det ikke er forskjell på kvinner og menn, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Barnehagene i Akasia kommer fra KA og PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Utdanningsforbundet m.fl. krevde i utgangspunktet at de ansatte skulle få opprettholde en offentlig ytelsespensjon, tilsvarende det de aller fleste av deres medlemmer hadde.

Da det ble avvist var fagforeningene villig til å komme Akasia i møte ved å godta en såkalt hybrid pensjonsordning.

Dette godtok ikke Akasia og deres arbeidsgiverorganisasjon Spekter, og derfor tok fagforeningene ut medlemmene i streik.

Les mer på :

https://udf.no/Hovedmeny/Lonn-og-arbeidsvilkar/Lonnsoppgjoret-2017/Nyheter/Streik-i-Akasia/

https://www.unio.no/no/nyheter/nyheter-2017/streik-i-akasia