Foto: Kristianne Marøy

Illustrasjonsfoto

Presteforeningen satser på informasjon

Presteforeningen satser på informasjon til våre medlemmer og tillitsvalgte. Derfor har vi det siste året lansert en ny hjemmeside (prest.no), økt satsningen på facebook-siden vår og økt stillingsressursen vi bruker på informasjon. Og i dag lanserer Presteforeningen sitt nyhetsbrevet Inter Collegas, som går til alle medlemmer.Inter Collegas har i mange år vært Presteforeningens medlemsmagasin. Å legge ned Inter Collegas som magasin var en vanskelig beslutning. Samtidig gjør produksjonstiden at det er vanskelig å nå medlemmene med aktuell informasjon.
Representantskapet har valgt at Presteforeningen i stedet skal satse på informasjonsarbeid gjennom nettsiden Prest.no og nyhetsbrevet Inter Collegas. Dette gjør det enklere å nå medlemmene med oppdatert informasjon når de trenger det. Nyhetsbrevet vil komme ca. en gang i måneden. I tillegg vil det også bli egne nyhetsbrev for tillitsvalgte ved behov.Mange av våre medlemmer står ovenfor store endringer i og med virksomhetsoverdragelsen fra staten til rettssubjektet Den norske kirke. Det skal forhandles ny hovedavtale, ny hovedtariffavtale og en rekke særavtaler. Mellom nyhetsbrevene kan du følge utviklingen av forhandlingene på www.prest.no og vår facebook-side.
Satsningen på nettet innebærer også en sterke satsning på stoff fra fagavdelingen på nettsiden. Dette stoffet finer du under fanen Fag og profesjon på prest.no. En nysatsning er å presentere prester i tjeneste sine faglige arbeider i form av masteravhandlinger og andre større avhandlinger.
Presteforeningen ønsker å satse på informasjon. Vi ønsker at medlemmer og tillitsvalgte skal ha den informasjonen de trenger, når de trenger den. Derfor vil jeg oppfordre deg til å bruke noen minutter på nyhetsbrevet når det kommer. De fleste av våre medlemmer er på Facebook. Lik Presteforeningens facebook-side, så kommer får du også nyhetene opp i facebookfeeden din.

Martin Enstad
Leder Presteforeningen (PF)