Foto: Danka & peter (CC0)

Presteforeningen har sluttet seg til Klimavalgalliansen 2017

Presteforeningen har sluttet seg til Klimavalgalliansen 2017.

-Det er ingen tvil om at vi trenger et storting som tar klimatrusselen på alvor. Det handler om vår felles framtid. For Presteforeningen er dette nært forbundet med kirkens tro og engasjement for hele skaperverket, sier Presteforeningens leder, Martin Enstad.

Presteforeningen har som en del av sin strategi- og handlingsplan at foreningen ønsker å være en samfunnsaktør med et særlig engasjement for blant annet menneskerettigheter, et grønt skifte og nasjonal og global solidaritet.

Enstad fortsetter:

–  Å være en del av Klimavalgalliansen foran stortingvalget 2017 passer godt inn i dette. Med bakgrunn i vår strategi- og handlingsplan, støtter vi alliansens krav.

Presteforeningen var en del av klimavalgalliansen også foran stortingsvalget 2013.

– Når vi ble utfordret til å slutte oss til alliansen også foran dette stortingsvalget så virket det helt naturlig. Vi trenger et nasjonalt lederskap som tar ansvar for klimautfordringen både nasjonalt og globalt, sier Enstad.

Det kirkelige engasjementet for klima og miljøspørsmål er stort. Den norske kirke og flere kristne organisasjoner har sluttet seg til klimavalgalliansen.