Foto hentet fra www.krf.no

Presteforeningen gratulerer Kjell Ingolf Ropstad

Den norske kirkes presteforening gratulerer Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister med ansvar for tros- og livssynspolitikk.

– Vi er glad for at Granavolden-erklæringen er så tydelig på at Den norske kirke skal sikres som en landsdekkende folkekirke. Vi håper på god dialog med den nye statsråden, og ser fram til viktige avklaringer i den kommende loven for tros- og livssynssamfunn, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.