Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

PF gratulerer den nye kulturministeren

– Den norske kirkes presteforening vil gratulere Linda Cathrine Hofstad Helleland som kulturminister. Vi har store forventninger til Hofstad Helleland som minister med ansvar for Den norske kirke, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

-Det er historiske dimensjoner over å være den ministeren som skal avslutte overgangen til folkekirke etter nesten 500 år som statskirke. Hofstad Helleland er den ministeren som vil være ansvarlig for den siste fasen av det å gjøre Den norske kirke til et eget rettssubjekt 1 januar 2017, og for virksomhetsoverdragelsen av prestene til Den norske kirke. Dette er et oppdrag med historiske dimensjoner, der det er avgjørende viktig å bevare relasjonen mellom folk og kirke. Vi vil gratulere med å ha fått et så spennende oppdrag, sier Enstad.

– Samtidig handler dette om de helt nære ting for oss som arbeidstagere. Det handler om lønn, pensjon og andre arbeidsvilkår. Vi håper å se en aktiv minister som er opptatt av omstilling under trygghet for de 1250 prestene som skal gjennom denne krevende omstillingen, sier Presteforeningens leder.