Oversikt over tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke

Her finner du informasjon om tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke. På hvilke nivåer det finnes tillitsvalgte og hvordan organisasjonene er representert på kontaktmøtene med arbeidsgiver.