Økte satser for kjøregodtgjørelse og diett

Fra 1. januar 2024 gjelder nye satser for dekning av utgifter til bruk av egen bil og diett på tjenestereiser.

De til de enhver tid gjeldende satser for statens tjenestemenn («Reiseregulativet») gjelder tilsvarende for tariffområdet KA for kilometergodtgjøring, nattillegg og kostgodtgjøring for tjenestereiser – se særavtale om reiseregulativet.

Det er Unio som forhandler disse satsene for Presteforeningen i staten. Partene i staten ble i desember enig om nye satser fra 1. januar 2024 for reise innenlands og utenlands.

– Flere satser er økt i henhold til aktuell indeks. Det er særlig viktig i en tid med høy prisstigning. Flere av satsene gjenspeiler at vi er i en dyrtid og at det for eksempel har blitt dyrere å reise og bo, sier seniorrådgiver Andrea Mandt i Unio.

For reiser innenlands er det justeringer både i satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og utgifter til kost.

Kilometergodtgjørelse:

Ny sats på 4,90 kr per kilometer ved bruk av egen bil (gammel sats var 4,48 kr).

Nye satser for kost innenlands:

  • Reise over 12 timer med overnatting: fra 872 kr til 940 kr
  • Reiser fra og med seks timer til og med 12 timer: fra 342 kr til 369 kr
  • Reiser over 12 timer med overnatting: fra 637 kr til 686 kr