Ny hovedavtale i Spekter 2018-2021

Alle de store arbeidstakersammenslutningene skrev 14.12.17 under ny hovedavtale med Spekter for fire år.

Forhandlingsleder Eli Gunhild By i Unio er tilfreds med at ny hovedavtale nå er underskrevet. Unio har 48.000 medlemmer i Spekter-området.

– Vi ønsket å få på plass bedre rammebetingelser og rettigheter for tillitsvalgtordningen. Det var punkter som både omhandlet opplæring av de tillitsvalgte og rammer for utførelse av vervet. Det er skuffende at vi ikke fikk på plass en forbedring på disse punktene, sier Eli Gunhild By.

– Men hovedavtalen inneholder uansett mange gode og viktige punkter, og det viktigste nå er å etterleve den, sier By.

Partene ble også enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide forslag innledning til Hovedavtalen som tydeliggjør partssamarbeidets viktighet og plass i det norske arbeidslivet. Forslaget bør også beskrive partenes felles interesse og ansvar for å få samarbeidet til å fungere lokalt i virksomheten.