Nettkurs om tilsettinger i rDnk 23. mars

Vi inviterer til nettkurs om tilsettinger i rDnk 23.3. kl 9-10.

Kurset vil ha særlig vekt på kvalifikasjonsprinsippet og vurderingen av personlig egnethet, jf. personalreglementet § 19 og HTA § 2.2

Advokat Per Hostad går gjennom bestemmelsene og aktuelle saker og redegjørelser fra Sivilombudet om temaet.

Kurset retter seg mot medlemmer av innstillingsråd (inkludert vara):

  • Arbeidstakerrepresentantene
  • Proster
  • Personalsjefer og andre fra bispedømmenes administrasjon

Påmelding til kurset kan du gjøre her. 

Frist for påmelding 22. mars kl 12.
Kurset finner sted på Zoom. Lenke sendes dagen før kurset.

Personer som ikke er medlem i PF kan ta kontakt med generalsekretær Anna Grønvik dersom de ønsker å delta på kurset.