Nettkurs om oppdatert hovedavtale i KA 5. april

Vi inviterer til nettkurs om den oppdaterte Hovedavtalen i KA 5. april kl 8.30-10.

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Ved forhandlinger om Hovedavtalen i desember 2021 ble det gjort en del endringer og lagt til nye paragrafer.

Forhandlingssjef Gun Hafsaas og generalsekretær Anna Grønvik går gjennom avtalen med særlig fokus på endringene, formålsparagrafen og de to nye paragrafene om likestilling- og diskriminering og grønt arbeidsliv.

Kurset retter seg særlig mot Presteforeningens tillitsvalgte i tariffområde KA (fellesråd, prosti, bispedømme og nasjonalt i rDnk), men er også åpent for proster og andre med arbeidsgiverfunksjon som møter tillitsvalgte på medbestemmelsesarenaer.

Påmelding til kurset kan du gjøre her. 

Frist for påmelding 4. april kl 12.
Kurset finner sted på Zoom. Lenke sendes dagen før kurset.

Personer som ikke er medlem i PF kan ta kontakt med generalsekretær Anna Grønvik dersom de ønsker å delta på kurset.