Mer informasjon om brudd med Virke

9. september brøt Unio-forbundene forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren. Meklingstidspunktet er satt til 10. og 11. november. Blir det ikke løsning i meklingen, kan det bli streik fra lørdag 12. november. Dette vil også kunne berøre PFs medlemmer i virksomheter under Virke.

Unio-forbundene brøt forhandlingene sammen med forbundene i Akademikerne, Lederne og Skolenes Landsforbund. Bruddet ble i hovedsak begrunnet i at Virke ønsket styringsrett på endringer til hybrid-pensjon i blant annet spesialisthelsetjenesten, skoler og høyskoler. Dette kunne ikke forbundene i Unio slutte seg til.

Det er derfor fortsatt overenskomstene fra 2014-2016 som definerer lønn mv. Lønnsøkning basert på nye overenskomster vil først gjøres gjeldende når vi har undertegnet avtalene. Da vil det bli etterbetaling fra de datoer som partene forhandler fram i de enkelte virksomhetene.

De lokale lønnsforhandlingene settes også på vent i påvente av ferdige overenskomster. PF vil informere om virkningsdatoer med mer så snart dette er klart.