Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Tirsdag 20.juni ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesråd m.fl.

Forhandlingssjef i PF, Kristian Mollestad, sier i en kommentar:

– Under hovedoppgjøret i fjor, ble det også avtalt tillegg for 2017. Da resultatet i frontfaget i år var 2,4 pst og de avtalte tilleggene for KA-området i 2017 var på samme nivå, var det ikke rom for ytterligere tillegg. Tillegget gis et generelt tillegg til alle pr. 1. august. Videre blir det avsatt 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger pr. 1. september, og fristen for å gjennomføre forhandlingene er 1. november.

Forhandlinger for de som ble overført fra det statlige tariffområdet (rettssubjektet Den norske kirke) 1.1.2017 vil starte torsdag 22. juni.

Oversikt over resultatet.