Pressebilder, logofiler

På denne siden finner du pressebilder for fri nedlastning. Bilder krediteres Presteforeningen/Helene Moe Slinning.

Martin Enstad, leder

Martin Enstad, leder

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

image/jpeg, 1706x2560pxLast ned original

Martin Enstad, leder

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

image/jpeg, 2560x1707pxLast ned original

Martin Enstad, leder

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

image/jpeg, 2560x1707pxLast ned original

Martin Enstad, leder

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

image/jpeg, 1707x2560pxLast ned original

Martin Enstad, leder

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

image/jpeg, 2560x1707pxLast ned original

Gun Hafsaas, forhandlingssjef

Gun Hafsaas, forhandlingssjef

Gun Hafsaas, forhandlingssjef i Presteforeningen

image/jpeg, 2560x1707pxLast ned original

Gun Hafsaas, forhandlingssjef

Gun Hafsaas, forhandlingssjef i Presteforeningen

image/jpeg, 2560x1707pxLast ned original

Sentralstyret i Presteforeningen, 2021-24

Sentralstyret 2021-2024

Presteforeningens sentralstyre 2021-2024. F.v. Ingvild Bjørnøy Lalim, Jon Arne Tandberg, Martin Enstad (leder), Ola Bakken (gått ut av styret pr 15.11.22) og Eldfrid-Marie Bakken (nestleder)

image/jpeg, 2560x1440pxLast ned original

Sentralstyret 2021-2024

Presteforeningens sentralstyre 2021-2024. F.v. Eldfrid-Marie Bakken (nestleder), Ola Bakken (gått ut av styret per 15.11.22), Martin Enstad (leder), Jon Arne Tandberg og Ingvild Bjørnøy Lalim

image/jpeg, 2560x1707pxLast ned original

Generalsekretær Anna Grønvik

Anna Grønvik, generalsekretær

Anna Grønvik, generalsekretær i Presteforeningen

image/jpeg, 2560x1703pxLast ned original

Anna Grønvik, generalsekretær

Anna Grønvik, generalsekretær i Presteforeningen

image/jpeg, 2560x1704pxLast ned original

Logo

PF-logo med navn, farger, PNG

image/png, 1240x400pxLast ned original

PF-logo med navn, farger, JPEG

image/jpeg, 1240x400pxLast ned original

PFs logo-farger

PFs logofarger, CMYK- og RGB-definisjon

application/pdfLast ned original

PF-logo, farger, PNG

image/png, 392x400pxLast ned original

PF-logo, farger, JPEG

image/jpeg, 392x400pxLast ned original