Ledig stilling: Rådgiver med kommunikasjonsansvar

Har du lyst til å jobbe med kommunikasjon i skjæringspunktet mellom arbeidsliv og kirke?

Som rådgiver i Presteforeningen vil du få hovedansvar for foreningens utadrettete kommunikasjonsarbeid. Vi er en liten, men proaktiv organisasjon, som har en viktig stemme i det kirkelige arbeidslivet. Vårt sekretariat er en dedikert og engasjert gjeng som sammen dekker et bredt saksfelt. Nå ønsker vi oss en kollega som har engasjement for å synliggjøre Presteforeningen i offentligheten, på nett og i sosiale medier

Stillingen er to-delt: 50 % fast stilling som rådgiver med kommunikasjonsansvar, og mulighet til midlertidig utvidelse med andre oppgaver i sekretariatet inntil 100 % (foreløpig fram til 1.1.24).

Stillingen passer også for en prest eller annen kirkelig ansatt med interesse for kommunikasjon og arbeidsliv.

Dette blir hovedoppgavene dine

 • Digitalt kommunikasjonsarbeid: redaktør for prest.no og ansvar for PFs konti i sosiale medier, planlegging, produksjon og publisering av innhold samt utvikling av disse kanalene
 • Utforming av budskap for, eller i samarbeid med, politisk ledelse og sekretariatets øvrige avdelinger
 • Utvikling av skriftlig materiell

I tillegg må man forvente å få andre oppgaver i sekretariatet etter kompetanse, interesse og kapasitet. Dette kan f.eks. være medlemskontakt, kursvirksomhet, saksbehandling for styrende organer, etc.

For å fylle disse oppgavene på en god måte tror vi at du

 • Skriver godt og klart, er kreativ på visuelle uttrykk og evner å utarbeide enkle budskap om komplekse temaer
 • Har erfaring med bruk av publiseringsverktøy for nettsider (vi bruker WordPress)
 • Har kunnskap om sosiale medier og er komfortabel med utvikling og publisering av innhold
 • Er selvstendig, løsningsorientert og læringsvillig
 • Er en relasjonsbygger, med vilje til å dele ideer og samvirke med andre på tvers av oppgaver og ansvarsområder
 • Trives med et periodevis høyt tempo

Det er dessuten ønskelig at du har

 • Kjennskap til lønns- og arbeidslivsspørsmål fra kirkelig eller offentlig sektor
 • Kjennskap til og interesse for Den norske kirke og aktører i det kirkepolitiske landskapet
 • Utdanning på minimum bachelornivå, gjerne med kommunikasjonsfag

Kvalifikasjoner

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid

Vi tilbyr

 • Et sosialt, inkluderende, engasjert og kompetent arbeidsfellesskap
 • Lønn i henhold til intern tariffavtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Fleksitidsavtale
 • Lyse og trivelige kontorlokaler midt i Oslo sentrum

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen har prøvetid på 6 måneder.

Hovedavtalen i KA gir personer som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke eller kirkelige fellesråd rett til permisjon uten lønn i henholdsvis 3 år og 2 år ved tilsetting hos oss dersom man er medlem i Presteforeningen eller et annet Unio-forbund.

Vil du bli med i teamet?

Presteforeningen er den ledende fagforeningen for prester. Vi jobber både med profesjonsfaglige og arbeidsrettslige spørsmål. Vi har som mål å kunne bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i tilknytning til den enkeltes arbeidsliv fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv, og i tilværelsen som pensjonist. Som rådgiver med kommunikasjonsansvar får du en viktig rolle i å synliggjøre dette for medlemmer og potensielle medlemmer. Presteforeningen har 2200 medlemmer og er medlem i hovedorganisasjonen Unio.

PFs sekretariat har 7 ansatte fordelt på stab og to avdelinger. Denne rådgiverstillingen er plassert i stab under generalsekretæren.

Som profesjons- og fagforening jobber vi med et bredt saksfelt. Alle ansatte har sitt ansvarsområde, samtidig er vi opptatt av å dele erfaringer og kompetanse og holde hverandre orientert på tvers. På den måten holder vi fast på vårt felles fokus: medlemmenes beste!

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt generalsekretær Anna Grønvik, gronvik@prest.no eller mobil 970 64 642.

Søknadsfrist 26. juni

Søknad med CV kan sendes til generalsekretæren.