Foto: Kristianne Marøy

Ledig stilling: Rådgiver i Fagavdelingen

Presteforeningen søker ny medarbeider til Fagavdelingen i stillingen som rådgiver

Vi ønsker oss en medarbeider som:
• har engasjement for teologifaget og presters praktiske kompetanse
• trives med samarbeid, og som samtidig kan arbeide selvstendig
• har administrative og organisatoriske evner

Avdelingen ledes av fagsjef.

Det er 2 ansatte i avdelingen som særlig har arbeidsoppgaver knyttet til:
– ivaretakelse av prestenes interesser på etter- og videreutdanningsfeltet
– deltakelse i kursutvikling og gjennomføring, fagutvikling og materiellutvikling
– sekretariatsfunksjoner for Kompetanserådet og andre utvalg
– administrasjon og veiledning knyttet til lokalt studiearbeid, Presteforeningens stipender m.m.
– rådgivningsoppgaver for PFs besluttende organer

Vi søker etter medarbeider med cand. theol., eventuelt mastergrad i teologi, og god kjennskap til Den norske kirke, fortrinnsvis også praktisk presteerfaring.

Som del av arbeidet med etter- og videreutdanning, skal medarbeideren ha både faglige og administrative oppgaver og oppgaver knyttet til nettsider og informasjon. Det kan påregnes noe tid til eget faglig arbeid med relevans for prestetjenesten.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Kvinner oppfordres til å søke.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Ole-Johs. Huuse tlf 911 10 277 eller 23 08 16 00, huuse@prest.no eller pf@prest.no.

Søknad med attester og referanser sendes Den norske kirkes presteforening, Pb 437 Sentrum, 0103 OSLO eller på e-post innen mandag 23. april 2018.