Foto: KUFO

KUFO: Gratulerer med 50-årsdagen!

Kirkelig undervisningsforbund KUFO fylte 50 år den 7. juni 2022.

Da forbundet ble stiftet den 07.06.72 het det «Kateketforeningen», formelt «Den norske kirkes kateketforening» (DNKK). På det tidspunktet hadde den hele 22 medlemmer! Før det hadde kateketene rett nok lenge hatt et fellesskap i det som kaltes «Landskonferansen», som primært var et forum for etterutdanning. Fra 2011 ble det offisielle navnet «Kirkelig undervisningsforbund» (KUFO). KUFO er et frittstående forbund som Presteforeningen har mye samarbeid med, og det har i dag ca 400 medlemmer. De er typisk kateketer, menighetspedagoger og trosopplærere.

Vi i Presteforeningen er veldig glad i KUFO. Vi steller jo med mange av de samme tingene. Trosopplæring er noe som står oss alle nær, og som vi ser blir bare mer og mer aktuelt og presserende etter som kristen kunnskap forsvinner mer og mer ut av det offentlige rom. På dette feltet er vi naturlige alliansepartnere faglig sett, og vi trenger hverandre som yrkesgrupper.

KUFOs generalsekretær Harald Skarsaune møter man omtrent ukentlig her i gangen i åttende etasje i Kirkens Hus. En trivelig trønder er aldri feil! Leder Lene Beate Østerås er også innom rett som det er. Vi i Presteforeningen ser fram til nye år med godt samarbeid på ulike måter, og ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i KUFO til lykke med dagen!