Konferansestipend

Reis på konferanse!

Presteforeningen gir med ujevne mellomrom støtte til deltakere på utvalgte konferanser og seminarer.  Medlemmer av Presteforeningen kan søke stipendet. Lokallagsstyrer og stiftsstyrer kan også foreslå kandidater (som forutsettes spurt). Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipender.  PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold.

Følg med på utlysninger på hjemmesiden og i sosiale medier!

Del innsikten med medlemmene

De som deltar på konferanser betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på prest.no. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.