Styreti KEP. Kyrre Kolvik ytterst til høyre.

Konferanse for europeiske presteforeninger

Gjennom KEP – Konferansen av europeiske presteforeninger, holder PF kontakt med kolleger i Europa. Hvert tredje år siden 1983 har representanter fra presteforeninger i protestantiske (lutherske, reformerte og unerte) kirker i Europa møttes til fellesskap og erfaringsutveksling.

Mellom konferansene foregår en tilsvarende utveksling gjennom vennskapsavtaler mellom enkeltforeninger og i KEPs Präsidium (styre). Presteforeningen har ett medlem i Präsidiet. Siden 2010 er dette Kyrre Kolvik som er tidligere medlem i PFs sentralstyre.

8.-12. oktober 2016 var Ingvild Osberg og Anna Grønvik fra sentralstyret, sammen med Kyrre Kolvik, deltakere på KEP-konferansen i Bad Urach i Württemberg, Tyskland. Det var interessante dager og samtaler med de omlag 35 deltakerne, som representerte presteforeninger fra Danmark, Finland, Nederland, Tyskland, Frankrike, Østerrike, Sveits, Romania, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen.

Du kan lese mer om konferansen og se bilder på www.kep-pastores.eu. KEP har ingen ansatte, slik at hjemmesiden drives på frivillig og ikke veldig frekvent basis.

I løpet av konferansen var vi også invitert til å delta på Württembergischer Pfarrverein sitt 125-årsjubileum som ble markert på deres årlige fagdag (prestedag). Det er vanlig at konferansene legges i tilknytning til et større arrangement hos en av medlemsforeningene. Dette gir et interessant innblikk i prestetjenesten og fagforeningsarbeidet i andre land og kirker. KEP har lagt ut et av foredragene fra denne fagdagen på sine hjemmesider. Her snakker landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (Den Evangelisk-lutherske i Bayern) om det å leve i prestetjeneste og hvordan tjenesten kan være med å forme kirke og samfunn. Slike ressurser er et eksempel på hvordan man ønsker å utvikle KEPs hjemmesider til også å være en arena for erfarings- og ressursdeling.

KEPs präsidium er i ferd med å utforme nye vedtekter. Nærmere info kommer i løpet av 2017.