Konferanse 28.05.2020: Kirkebygg – kirkerett og kulturminnelov – Avlyst

Konferansen er avlyst.

Norsk Selskap for Kirkeretts vårkonferanse finner sted i Oslo bispegård 28. mai 2020 kl. 12.00-16.15.

Del I: Eiendomsrett til kirkebygg i et historisk og aktuelt rettslig perspektiv ved Ole Herman Fisknes og Randi Moskvil Letmolie.

Del II: Kirker som kulturminner – kirkerett i møte med kulturminnefeltets rettsregler ved Ulf Holmene og Oddbjørn Sørmoen.

Årsmøte.