Klimakirken.no

Klimakirken.no er et nettbasert studieopplegg om bærekraftig utvikling, global rettferd og lokalkirkelig ansvar. Målet med studieopplegget «Klimakirken» er å bidra med informasjon og kunnskap, gi en spore til refleksjon og – forhåpentlig – inspirasjon til reflektert handling.