Forsiden < Fag og profesjon < Fagutvalg og prosjektgrupper

Fagutvalg og prosjektgrupper

Prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål

Representantskapet har nedsatt en to-årig prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål som skal arbeide med å utvikle Presteforeningens[...]
Les mer

Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Fagutvalget for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO) er Presteforeningens organ for prester og teologer tilsatt[...]
Les mer

Fagutvalg for proster (FAPR)

Fagutvalget for proster har mandat til å arbeide for å fremme prostenes synspunkter innad i organisasjonen. Utvalget behandler saker fra de[...]
Les mer

Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM)

Drøyt 40 av Presteforeningens medlemmer er ansatt i fellesrådene, som prester eller i andre stillinger. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og[...]
Les mer

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i[...]
Les mer

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) er Presteforeningens faglige organ for medlemmer blant prester ansatt i helsefeltet; særlig sykehus[...]
Les mer

Fagutvalg for fengselsprester (FAPK)

Fagutvalget for prester i kriminalomsorgen (FAPK) er Presteforeningens organ for fengselsprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke. FAPK skal[...]
Les mer

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Fagutvalget for studentprester (FAST) er Presteforeningens organ for PFs medlemmer blant studentprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke.[...]
Les mer

Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL)

FAKL er Presteforeningens organ i kjønns- og likestillingsspørsmål. Det skal fremme arbeidet for en aktiv kjønns- og likestillingspolitikk for[...]
Les mer