Forsiden < Fag og profesjon < Fagutvalg og prosjektgrupper

Fagutvalg og prosjektgrupper

Fagutvalg for proster (FAPR)

Les mer

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Les mer

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Les mer

Fagutvalg for fengselsprester (FAPK)

Les mer

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Les mer

Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL)

Les mer

Prosjektgruppe for etikk og samfunn (avsluttet)

Les mer