Særavtaler

Særavtaler KA

Presteforeningen er part i diverse særavtaler med KA – Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon. Klikk på lenkene under for å komme direkte til[...]
Les mer