Forsiden < Arkiv (vises ikke)

Arkiv (vises ikke)

Ny tariffavtale for organisasjoner

Den 19. april undertegnet Presteforeningen en protokoll med KA etter forhandlinger om en ny organisasjonsavtale. Under forutsetning av at KA blir[...]
Les mer

God jul og godt nytt år!

Presteforeningen vil med dette ønske alle sine medlemmer en velsignet julehøytid og et godt nyttår. Sekretariatet holder stengt fra 22. desember[...]
Les mer

Avtalestatus ved overgang til 2017

Fra 1. januar 2017 er rettssubjektet Den norske kirke, en grunnlovsfestet folkekirke, et faktum. For arbeidslivsavdelingen i Presteforeningen har det[...]
Les mer

Endringer i foreningens lover

Generalforsamlingen 2018 gjorde en del endringer i foreningens lover. Her får du en kort innføring i de viktigste endringene. Lovene i sin helhet[...]
Les mer

Tar grep for å skaffe flere prester til Nidaros bispedømme

Nidaros bispedømme er godt likt og vel drevet. Likevel er gjennomsnittsalderen blant prestene høy og søknadene til nye stillinger få. Dette har[...]
Les mer

Unio-seminar om fremtidens pensjon

Presteforeningen deltok på Unio-seminar 17. november 2016 om endringer i pensjonsordningene. Foredragsholdere fra Unio, LO Pensjon[...]
Les mer

Julehilsen fra Presteforeningens leder

Gode kolleger! Advents- og juletiden er en fin tid å være prest. Travelt, men på en god måte. Kirkene fylles med forventning, evangeliet om[...]
Les mer

Forhandlingene om Hovedavtale og Hovedtariffavtale for PFs medlemmer i Den norske kirke er i mål  

Tirsdag kveld 29. november ble protokollen mellom KA, Presteforeningen og de andre arbeidstakerorganisasjonene undertegnet. Dette er et historisk[...]
Les mer

Meklingsløsning i Helse, utdanning og kulturområdet (HUK) i Virke

19.11.2016. ​Partene anbefalte i morgentimene i dag meklingsmannens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK) i[...]
Les mer

Retten til å si ifra – et frokostseminar om varsling i arbeidslivet

Torsdag 17. november var det frokostseminar om varsling i arbeidslivet på Nobel Fredssenter hvor blant annet Robin Schaefer, om varslet om[...]
Les mer