Forsiden < Arkiv (vises ikke)

Arkiv (vises ikke)

Enighet om ny arbeidstidsavtale og lederavtale

Det er i dag undertegnet ny arbeidstidsavtale for prestene. – Jeg er fornøyd med at vi har fått på plass en ny avtale, som fortsatt sikrer vern[...]
Les mer

Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Det var[...]
Les mer

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Presteforeningen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for 2018-2021 på sin generalforsamling i mars 2018. Nå inviterer vi derfor medlemmene til[...]
Les mer

Nye særavtaler i rettssubjektet Den norske kirke

Forhandlingsutvalget for rettssubjektet Den norske kirke har den 8. og 9. juni reforhandlet seks særavtaler som ved virksomhetsoverdragelsen ble[...]
Les mer

«Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier» er godkjent!

Endringen i formålet er godkjent Lotteri- og stiftelsestilsynet har 7.6.2017 gitt tillatelse til endringen i fondets formål, som ble vedtatt av[...]
Les mer

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets arbeid[...]
Les mer

Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Tirsdag 20.juni ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesråd m.fl.[...]
Les mer

Verdidokument 2015-2018

Vedtatt på Presteforeningens generalforsamling 2015 Veivalg og verdier Overordnet og forpliktende uttalelse fra Presteforeningens generalforsamling[...]
Les mer

Biskop Solveig Fiske på sykehusprestvisitas

– Jeg er på sykehusprestvisitas fordi jeg ønsker å ha et særlig fokus på denne tjenesten og dens betydning i sykehusene. Det er visitasdager i[...]
Les mer

Signering av grunnleggende avtaler med ny arbeidsgiver

Det var et historisk øyeblikk da avtalene, som viser at medlemmene i Presteforeningen har skiftet arbeidsgiver,  tirsdag 3. januar 2017 ble[...]
Les mer