Forsiden < Arkiv (vises ikke)

Arkiv (vises ikke)

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Denne avtalen handler om hvordan presters arbeidstid reguleres. Avtalen skal sikre at det tas hensyn til både arbeidstakers og arbeidsgivers[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet)

Arbeidstidsavtalene for prester ble reforhandlet våren 2019. På grunn av noen avtaletekniske utfordringer er det gjort noen endringer i avtalen du[...]
Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Her finner du veiledning til særavtalene om arbeidstid som gjelder prester i Den norske kirke (rettssubjektet), dvs. arbeidstidsavtalen og[...]
Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen finnes her. Veiledningen er ikke oppdatert etter at avtalene er reforhandlet våren[...]
Les mer

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Avtaler om fridager (lederavtalen) og avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid ble reforhandlet våren[...]
Les mer

Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7.- 9. juni 2017.

Sykehusprestene ved Sørlandet sykehus inviterer til nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7. – 9. juni 2017. Konferansen blir i Noas ark[...]
Les mer

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Det Nordiske Homiletikknettverket møtes annet hvert år. I den sammenheng arrangeres det Nordisk Homiletikkonferanse i København 24.-25. august[...]
Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Unio arrangerte sin inntektspolitiske konferanse mandag 6. mars. Dette var startskuddet for tariffoppgjørene i de ulike sektorene og med på å[...]
Les mer

8. mars og kirken

Kvinners rettigheter er ikke selvsagt. Dette er en kamp som hele tiden må holdes varm. Både i samfunnet som helhet og i kirken. Det mener to av[...]
Les mer

Kirkerettsseminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen 3. mai

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen – hva reformene i 2012 og[...]
Les mer