Forsiden < Arkiv (vises ikke)

Arkiv (vises ikke)

Sommerferie i sekretariatet

Sekretariatet holder stengt i to uker, fra 8.-19.juli. Ved henvendelser som ikke kan vente, kan du sende sms til generalsekretær Ole-Johs. Huuse 911[...]
Les mer

Pause i lønnsforhandlingene i KA

Partene i KA-området har tatt en pause i lønnsoppgjøret. I utgangspunktet skulle forhandlingene være avsluttet i løpet av 19.juni. Partene vil[...]
Les mer

Presteforeningen gratulerer Kjell Ingolf Ropstad

Den norske kirkes presteforening gratulerer Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister med ansvar for tros- og livssynspolitikk. – Vi er[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen finnes her. Avtalen er revidert våren 2019 og en del bestemmelser fra tidligere avtale er slettet fordi[...]
Les mer

Sekretariatet stengt i påskeferien

Les mer

Sekretariatet stengt 12.-14. mars

Les mer

God jul og godt nytt år! (julestengt sekretariat)

Presteforeningen vil med dette ønske alle sine medlemmer en velsignet julehøytid og et godt nyttår. Sekretariatet holder stengt fra 22. desember[...]
Les mer

Hva mener de politiske partiene om kirke og tro?

Det får du svar på om du leser følgende artikkel. Vi har saumfart partiprogrammene for å se hva de skriver. Alle partiene, som enten er på[...]
Les mer

Presteforeningen har sluttet seg til Klimavalgalliansen 2017

Presteforeningen har sluttet seg til Klimavalgalliansen 2017. -Det er ingen tvil om at vi trenger et storting som tar klimatrusselen på alvor. Det[...]
Les mer