Sekretariatet stengt i påskeferien

Les mer

Sekretariatet stengt 12.-14. mars

Les mer

God jul og godt nytt år! (julestengt sekretariat)

Les mer

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Les mer

Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7.- 9. juni 2017.

Les mer

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Les mer

Kirkerettsseminar om Bispemøtets plass i kirkeordningen 3. mai

Les mer