Forsiden < Arkiv (vises ikke)

Arkiv (vises ikke)

Sekretariatet stengt i påskeferien

Les mer

Sekretariatet stengt 12.-14. mars

Les mer

God jul og godt nytt år! (julestengt sekretariat)

Presteforeningen vil med dette ønske alle sine medlemmer en velsignet julehøytid og et godt nyttår. Sekretariatet holder stengt fra 22. desember[...]
Les mer

Hva mener de politiske partiene om kirke og tro?

Det får du svar på om du leser følgende artikkel. Vi har saumfart partiprogrammene for å se hva de skriver. Alle partiene, som enten er på[...]
Les mer

Presteforeningen har sluttet seg til Klimavalgalliansen 2017

Presteforeningen har sluttet seg til Klimavalgalliansen 2017. -Det er ingen tvil om at vi trenger et storting som tar klimatrusselen på alvor. Det[...]
Les mer

Enighet om ny arbeidstidsavtale og lederavtale

Det er i dag undertegnet ny arbeidstidsavtale for prestene. – Jeg er fornøyd med at vi har fått på plass en ny avtale, som fortsatt sikrer vern[...]
Les mer

Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Det var[...]
Les mer

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Presteforeningen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for 2018-2021 på sin generalforsamling i mars 2018. Nå inviterer vi derfor medlemmene til[...]
Les mer

Nye særavtaler i rettssubjektet Den norske kirke

Forhandlingsutvalget for rettssubjektet Den norske kirke har den 8. og 9. juni reforhandlet seks særavtaler som ved virksomhetsoverdragelsen ble[...]
Les mer

«Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier» er godkjent!

Endringen i formålet er godkjent Lotteri- og stiftelsestilsynet har 7.6.2017 gitt tillatelse til endringen i fondets formål, som ble vedtatt av[...]
Les mer