Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtalen og andre avtaler som regulerer lønn og andre arbeidsvilkår, f.eks reise, arbeidstid, beredskap m.m.

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Ofte stilte spørsmål om ny beredskapsavtale

Les mer

Foreløpig veiledning til særavtale om beredskap

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer