Hovedtariffavtale

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (1.5.2018-30.4.2020) omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i Den norske kirke (både[...]
Les mer