Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtalen og andre avtaler som regulerer lønn og andre arbeidsvilkår, f.eks reise, arbeidstid, beredskap m.m.

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte. Hovedtariffavtalen er felles for Den norske kirke (rettssubjektet) og[...]
Les mer

Ofte stilte spørsmål om beredskapsavtalen

Her finner du noen svar på ofte stilte spørsmål om beredskapsavtalen som gjelder fra 4.juni 2018. Svarene er utarbeidet i samarbeid med[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen finnes her. § 1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med hjemmel i[...]
Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Avtalen gjelder fra 4. juni 2018 og avløser dagens beredskapsavtale. Avtalen gjelder for ordinerte prester i rettssubjektet Den norske kirke.[...]
Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les bestemmelsene i den forrige avtalen her. Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen finnes her. § 1 Forankring, ikrafttredelse[...]
Les mer

Veileder til særavtale om beredskap

Partene har utarbeidet en felles veileder til særavtale om beredskap. Generelt Omtaler innholdet i avtalens §§ 2, 6 og 7 1. Med den økonomien[...]
Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Som bestemt i arbeidstidsavtalen § 7 er det inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om gjennomsnittsberegnet[...]
Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Det er utarbeidet en felles veiledning til særavtalene om arbeidstid som gjelder prester i Den norske kirke (rettssubjektet), dvs.[...]
Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Som bestemt i lederavtalen § 3 er det inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om avspasering for de som er[...]
Les mer

Reiseregulativet

For hele KAs tariffområde gjelder Statens reiseregulativ, «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands».[...]
Les mer