Foto: Kristianne Marøy

Julehilsen fra Presteforeningens leder

Kjære medlemmer

Det nærmer seg jul og de fleste prester har travle dager. Travle, men gode dager. Dager da vi er ønsket, kirken fylles og vi gleder oss. Det er som regel godt å være kirkens representant på vei mot julefesten. Det er mange som vil høre om barnet i krybben, engelsang og profetier som oppfylles. Det er mange som vil dele håpet om en fredsfyrste i en verden der krigen møter oss i nyhetene hver dag.

Kirke og samfunn

Vi står foran nok et spennende år for Den norske kirke. Regjeringen har sendt ut forslag til ny felles lov for alle tros- og livssynssamfunn. Høringsfristen er nå til nyttår, og i april skal Kirkemøtet uttale seg om lovforslaget. Det blir spennende å følge debatten fram mot lovvedtak i 2019. Den nye loven vil gi avgjørende føringer for hva slags kirkeordning som er aktuelt i framtiden. Presteforeningens høringsuttalelse finner du her.

Så venter vi fortsatt på stortingsmeldingen basert på Stålsettutvalgets utredning «Det livssynsåpne samfunn» fra 2013. Beredskapsordningen og institusjonsprestene er opplagte tema i den samtalen. For Presteforeningen er det viktig å holde fram prestenes kompetanse i de diskusjonene som kommer om dette. Det livssynsåpne samfunn må romme et mangfold av livssyn og livssynsytringer, da er det vanskelig å se at det skal bety en redusert rolle for presten på ulike samfunnsarenaer. Vi skal ønske velkommen kolleger fra andre livssyn, men vi må også våge å holde fram at vi i de fleste sammenhenger har en kompetanse som få kolleger fra andre livssyn kan skilte med. Og selv i det livssynsåpne samfunn er størrelsen til de ulike tradisjonene en relevant faktor.

Kirkeordning

I 2019 skal Kirkemøtet også vedta en ny kirkeordning med fortsatt to arbeidsgiverlinjer, men med en sterkere samordning. En felles arbeidsgiverlinje vil eventuelt komme først på et senere tidspunkt. Mye av det forberedende arbeidet til dette vedtaket vil skje i 2018. Presteforeningen vil jobbe for en kirkeordning med et nasjonalt arbeidsgiveransvar, der biskopen fortsatt leder prestetjenesten i sitt bispedømme.

Tariff

I 2018 står vi overfor et nytt hovedtariffoppgjør. For Presteforeningen er det avgjørende å få et oppgjør som belønner kompetanse og ansvar, og som sikrer framforhandlede goder på alle tariffområder.
På flere tariffområder ser vi at arbeidstakernes rettigheter svekkes, og de tillitsvalgtes rett og mulighet til medbestemmelse og forhandlinger reduseres. For oss er det avgjørende å forsvare et system der medbestemmelse og forhandlinger primært skjer gjennom tillitsvalgte, og ikke mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Vi mener det ligger uoppgivelige goder i dette systemet for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Generalforsamling

12.-14.mars 2018 skal Presteforeningen igjen avholde generalforsamling. Dette er en viktig storsamling der vi legger kursen for de neste tre årene. Jeg håper på mange gode debatter om prioriteringer og veivalg for den kommende perioden. Jeg tror og håper generalforsamlingen vil fatte vedtak som gir rom for en styrket og fornyet opplæring av de lokale tillitsvalgte. Sakspapirer og mer informasjon om generalforsamlingen finner du på prest.no

Sliten?

Jeg begynte denne mailen med de travle, men gode dagene, som mange av oss opplever i juletiden. Men kanskje er ikke du der? Kanskje er du mest av alt ganske sliten. Sliten av å ha mye på agendaen, sliten av alle de uløste oppgavene, sliten av spennet mellom ressurser og forventninger, sliten fordi privatlivet byr på flere utfordringer enn du har ønsket deg.

Det er ikke enkelt å skrape bunn, når alle forventer at man skal være hovedleverandør av juleglede, julevelsignelse og julestemning. Det er ikke så lett å skape entusiasme for englesang, når alt man ønsker seg er en stille krok der man får være i fred.
Å være prest – enten vi jobber i menighet, institusjoner eller organisasjoner – er et dypt personlig yrke. Det finnes ikke vanntette skott mellom den private meg og presten. For det vi dypest sett lever av er å dele noe så personlig som tro.

Når man er sliten så er gode råd som regel ganske slitsomme. Men prøv å ta ned forventningene til deg selv. Kanskje blir ikke dine prekener denne julen det beste du har levert, men kanskje er det likevel godt nok?  I blant er det viktig å nøye seg med det, og glede seg til de dagene det virkelig svinger igjen.

Presteforeningens sentralstyre er også styret i stiftelsen «PIA-prest i arbeid». Stiftelsen har inngått en avtale med Modum bad, slik at et visst antall rekreasjonsuker kan kjøpes av arbeidsgiver til en subsidiert pris (les mer her). Disse ukene er til for å brukes. Kanskje er det du som trenger en nå? Ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Uansett hvor du er i livet nå ønsker jeg deg en velsignet jul og et godt nytt år.