Presteforeningens leder, Martin Enstad

Foto: Helene Slinning

Ingen prester skal miste jobben

– Det er gledelig at Kulturdepartementet har gitt Bjørgvin bispedømme beskjed om at de ikke får lov til å si opp sine prester. Dette gir trygghet under omstilling og er et nødvendig signal i møte med rekrutteringsutfordringene, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Hvert enkelt bispedømme har ikke hver for seg fullmakt til å si opp prester for å bøte på en vanskelig økonomisk situasjon. Tjenestemannsloven sikrer dette. Overfor Vårt land er ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen tydelig på at Kulturdepartementet selvsagt ønsker å unngå oppsigelser.

Fersk statistikk viser at 29% av prestene er over 60 år, og altfor få står klar til å fylle de prestestillingene som blir ledige.
– Både omstillingen og rekrutteringsutfordringene gjør det gledelig og nødvendig at  Kulturdepartementet er så tydlige på at oppsigelser er uaktuelt. Vi er helt på linje med arbeidsgiver om at vi trenger alle prestene vi har og enda noen til, sier Martin Enstad.

Presteforeningens leder er overrasket over at Bjørgvin bispedømme ved oppslagene det siste døgnet har signalisert at de foretrekker oppsigelser framfor naturlig avgang, vakansestyring, stillingsstopp og andre omorganiseringstiltak.
– En arbeidsgiver kan ikke tillate seg å si at oppsigelser er løsningen før alt annet er prøvd. En arbeidsgiver som sliter med rekruttering kan i enda mindre grad tillate seg sånne vurderinger. Vi kan alle gjøre feil, men denne feilen bør vi ikke se igjen fra kirkelig arbeidsgiver, avslutter Enstad