Informasjon om endring av arbeidsforhold

Kulturdepartementets informasjon om konsekvenser av virksomhetsoverdragelsen for de ansatte.