Nettmøter om kirkelig organisering 26.4. og 3.5.

Presteforeningen vil etter påske 2022 avholde informasjonsmøter om prosessen med kirkelig organisering. Temaer for møtene er:

  • Hva sier høringen?
  • Hva legges det opp til i Kirkerådets dokumenter?
  • Hvor står Presteforeningens anliggender?
  • Hva skjer framover?

Møtene blir digitale på Zoom og åpne for alle PFs medlemmer. Tidspunktene er:

  • Enten tirsdag 26. april kl. 15.00-16.00
  • Eller tirsdag 3. mai kl. 9.00-10.00

Du melder deg på et av møtene her.