Hovedavtalen i KS

Hovedavtalen i KS regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i kommunene.