Foto: Kristianne Marøy

Høring: Videreføring av Lærenemnda

Uttalelse til Kirkerådets høring. Vedtatt 15.10.2015.