Foto: Kristianne Marøy

Høring: Staten og Dnk – et tydelig skille

Svar til Kirkedepartementets høring av 2.9.2014. Vedtatt av representantskapet 21.10.2014.