Person som holder bibler og grunnspråklige utgaver av NT og GT

Foto: Kristianne Marøy

Høring: Nyorganisering av Det praktisk-teologiske seminar

Uttalelse til Kulturdepartementets høring om ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar. Vedtatt 15.10.2015.