Bilde av kirkedøren i Vestre Aker kirke

Foto: Kristianne Marøy

Høring: Kirkemøtets budsjettreglement

Høringsuttalelse til Kirkerådet om kirkemøtets budsjettreglement. Vedtatt 15.10.2015