Grunnkurs for tillitsvalgte i rDnk 8.-9. juni

Vi inviterer til nytt grunnkurs for Presteforeningens tillitsvalgte i rettssubjektet Den norske kirke. Kurset retter seg mot deg som er lokallagsleder i prosti eller på bispedømmekontor/Kirkerådet, men vil også være aktuelt for medlemmer av stiftsstyrene. Tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på nasjonalt kurs har førsteprioritet, men ved plass tar vi også inn tillitsvalgte som mener de trenger en liten oppfrisking.

Kurset tar for seg:

 • Innføring i fagforeningsarbeid og PFs organisasjon
 • Grunnleggende lov- og avtaleverk
 • Tillitsvalgtrollen
  • Praktisk arbeid i lokallaget
  • Medbestemmelse
  • Bistand til enkeltmedlemmer

I tillegg blir det tid til sosialt samvær med tillitsvalgte fra andre steder i landet, møte med PFs sekretariat og politisk ledelse, nytt fra PF m.m.

Kurset har 20 plasser og blir fysisk i Oslo. Kurset vil gå over to dager med overnatting. Presteforeningen dekker reise og opphold.

 • 8. juni kl 10-18. Felles middag på kvelden.
 • 9. juni kl 9-13

Påmeldingsfrist: 8. mai.

Spørsmål om kurset kan rettes til generalsekretær Anna Grønvik.