Godt statsbudsjett for Den norske kirke

-Dette er et godt statsbudsjett for Den norske kirke. Budsjettforslaget viderefører dagens rammer, og gir arbeidsro i en tid med krevende omstillinger, sier Martin Enstad, leder i Den norske kirkes presteforening.

Den norske kirke har betydelige rekrutteringsproblemer. At staten viderefører rammene til Den norske kirke gir kirken arbeidsro til å fokusere på å snu denne trenden. Presteforeningen ønsker å arbeide offensivt sammen med arbeidsgiver for å løse denne utfordringen. Dagens budsjettforslag er også et positivt signal til de som skal rekrutteres til framtidig tjeneste.

Den norske kirke har siden virksomhetsoverdragelsen hatt et sterkt fokus på effektivisering av egen organisasjon.
–Det er veldig positivt at Den norske kirke får beholde gevinsten av sitt eget effektiviseringsarbeid, dette skaper en positiv motivasjon for det videre arbeidet med å kanalisere mest mulig ressurser til kirkens førstelinje, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Presteforeningen er glad for at bevilgningen særlig rettet mot sikring av de verneverdige kirkene er videreført. Det er også positivt at systemet for bevilgningen til de kirkelige valg er lagt om slik at dette blir en del av det årlige tilskuddet.