Foto: Kristianne Marøy

God jul og godt nytt år! (julestengt sekretariat)

Presteforeningen vil med dette ønske alle sine medlemmer en velsignet julehøytid og et godt nyttår.
Sekretariatet holder stengt fra 22. desember til 2. januar.