GF 2018 Sak 1 Konstituering og forhandlingsreglement.

Generalforsamlingen behandler saker som er fremmet av Representantskapet. Forhandlingene ledes av et dirigentskap som velges ved starten av møtet.

Viktige frister fra forhandlingsreglementet som foreslås vedtatt ved konstituering av generalforsamlingen første dag:

  • Delegatene kan komme med endringsforslag til de ulike sakene som er fremmet. Endringsforslag skal foreligge skriftlig ved forhandlingenes start på generalforsamlingens andre dag.
  • Forslag til kandidater til valg skal fremmes skriftlig, påført navn til forslagsstiller, og må foreligge før presentasjon av kandidatene på generalforsamlingens første dag.
  • Forslag til resolusjoner skal fremmes skriftlig, påført navn til forslagsstiller, og må foreligge før forhandlingene er avsluttet på generalforsamlingens første dag.

Forhandlingsreglementet kan leses i sin helhet i sakspapiret til sak 1.