Første krav levert

I dag, 4. oktober, klokka 16.00 ble Presteforeningens første krav til før-forhandlingene i KA levert.

Det er en viktig prosess som pågår nå, hvor hele avtaleverket til det som skal bli det nye rettssubjektet Den norske kirke er under forhandlinger. Som tidligere skrevet, er det av avgjørende betydning for Presteforeningen at sentrale bestemmelser som på best mulig måte ivaretar våre medlemmer, videreføres.

Neste forhandlingsmøte er allerede 10. oktober, så det er en intensiv prosess vi går inn i.

Kravet er undertegnet Presteforeningen, Diakonforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet og KUFO. Det er positivt at alle Unio-forbundene står samlet inn i forhandlingene