Forhandlingene om Hovedavtale og Hovedtariffavtale for PFs medlemmer i Den norske kirke er i mål  

Tirsdag kveld 29. november ble protokollen mellom KA, Presteforeningen og de andre arbeidstakerorganisasjonene undertegnet.

Dette er et historisk øyeblikk hvor partene blir enige om lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i det nye rettssubjektet Den norske kirke ved overgangen fra staten den 1. januar 2017.

Med mange og viktige avtalebestemmelser som skulle på plass, har det siden midten av september pågått svært krevende forhandlinger. Det dreier seg om å tilpasse hele medbestemmelsessystemet og tariffsystemet til en ny arbeidsgiver, en ny arbeidsgiverorganisasjon og en ny virkelighet.

Partene er svært glad for at de har klart å lande avtalene nå, slik at overgangen den 1. januar 2017 i størst mulig grad kan innebære trygghet under omstilling.

Presteforeningen kommer tilbake til mer utdypende informasjon om innholdet i den nye Hovedavtalen og den nye Hovedtariffavtalen.