Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM)

Rundt 30 av Presteforeningens medlemmer er ansatt i fellesrådene, som prester eller i andre stillinger. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd fremmer interessene til disse medlemmene. Utvalget samarbeider med de regionale lokallagene og tillitsvalgte, og PFs sekretariat.

 

Fagutvalget består av

Leder: Frank Stellmacher, ungdomsprest/kateket, Senja kirkelige fellesråd

 

Lokallag

Medlemmer som jobber i fellesråd/menighetsråd innen et bispedømme eller større samarbeidsområde tilhører det aktuelle lokallaget.
Ta kontakt med sekretariatet for informasjon om aktuelt lokallag.

Dokumenter

Mandat for fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd Vedtatt av representantskapet juni 2018