Fagutvalg for prester i helsesektoren: Nyhetsbrev september 2020

Hovedsaker på fagutvalgets møte var en gjennomgang av resultatene fra Questback-undersøkelsen som ble gjennomført blant helseprester våren 2020. Viktige tema i denne undersøkelsen var spesialist-ordningen, etter- og videreutdanning og veiledning. I tillegg ble det også samtalt om biskopens tilsyn i forhold til helseprester.

Nyhetsbrev FAPH