Presteforeningens fagutvalg for pensjonister (2022-2024), fra venstre Jorunn Johnsen, Berit Lånke (leder), Lars Hama, Arne Svilosen og Dag Dæhlin.

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i Den norske kirke. Utvalget samarbeider med eventuelle lokallag for pensjonister.

Utvalget 2021-2024 består av
Berit Lånke (Nidaros), leder
Dag Dæhlin (Oslo), medlem
Arne Svilosen (Hamar), medlem
Lars Hana (Bjørgvin), medlem

Jorunn Johnsen (Bjørgvin), varamedlem
Sissel Nerhus (Stavanger), varamedlem
Eystein Norborg (Tunsberg), varamedlem

Pensjonistmedlemmer kan også velge å opprette lokallag innenfor et geografisk område. Oppgavene til Presteforeningens lokallag framkommer av foreningens lover § 5 Lokallag.

Lønns- og arbeidsvilkår for pensjonister

FAPE ser det som en av sine hovedoppgaver å sette fokus på at pensjonistgruppen bidrar vesentlig til å dekke tjenestemessige behov i kirken og må verdsettes i henhold til dette. Det må kunne forventes ryddige lønns- og arbeidsforhold også for pensjonister. En av fagutvalgets hovedoppgaver er å sørge for dette. Mye tyder på at praksis varierer en god del fra sted til sted og at det råder en del uklarhet på området, derfor er det utarbeidet en egen pensjonistveiledning

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for pensjonister Revidert av representantskapet juni 2018