Forsiden < Fagdag i åndelig veiledning 20.05.2020

Fagdag i åndelig veiledning 20.05.2020

Foto: Kristianne Marøy

Bispemøtets fagdag i åndelig veiledning finner sted 25. mai 2020 kl. 10-16 på Utstein Pilegrimsgård, Mosterøy.

Temaet er : Å skjelne – bedømme åndene.

Blant bidragsyterne: Christopher Chapman, Anne Kristin og Sven Aasmundtveit.

Mer informasjon og påmelding kommer senere.

Følg med på Bispemøtets nettside.