Foto: Kristianne Marøy

Etterutdanning i 2017?

15. september er det søknadsfrist for fire etterutdanningskurs. I samarbeid med Feltprestkorpset, Haraldsplass diakonale sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus tilbyr Menighetsfakultetet tre opplegg for pastoralklinisk utdanning. Ved VID vitenskapelige høyskole tilbys et nett- og samlingsbasert studium med temaet «Funksjonshemming og kirken».

Pastoralklinisk utdanning tilbys som sammenhengende, 11-ukers kurs høsten 2017 ved enten Haraldsplass eller Lovisenberg. I tillegg har Feltprestkorpset ledig to plasser for sivile på sitt samlingsbaserte PKU-opplegg. Dette kurset går våren 2017 og består av fem ukessamlinger på Institutt for sjelesorg, Modum bad og to ukers opphold ved Landstuhl Regional Medical Center i Tyskland.

Kurset «Funksjonshemming og kirken» foregår som nettstudier, med studieopphold i Spania i juni, der studentene er deltakere i en ferie- og kirkefellesskapstur som er spesielt tilrettelagt for mennesker med kognitiv utviklingshemming, og som arrangeres av Kirkelig inkluderingsarbeid. Deltakelse på Hel-konferansen i Trondheim 31. oktober-1. november er også en del av emnet. Eksamen for emnet er i november 2017.

I tillegg til disse kursene deltar alle prestene i åtte bispedømmer i etterutdanningskurset «Reformasjon nå» høsten 2016 og våren 2017.

Bispedømmeansatte prester søker gjennom Kompetansekartet.no Prester med andre arbeidsgivere anbefales også å søke gjennom kompetansekartet, men må i tillegg avklare permisjon og finansiering med egen arbeidsgiver. Andre har mulighet til å søke om opptak på kursene direkte til arrangør. For alle kursene er det nødvendig å sende inn informasjon i tillegg til dette – se Bispemøtets utlysningssider for detaljer.