Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Det var første gang det ble gjennomført forhandlinger for denne gruppen i KA etter at de ble overført fra det statlige tariffområdet 1.1.2017. I forhandlingene ble det enighet om at det skal gis et generelt prosentvis tillegg på 1,09 pst pr 1. mai til alle ansatte.

Det ble også enighet om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med en pott  på 0,9 pst av lønnsmassen pr 1.11. 2017.

Rammen fra frontfaget ga begrenset handlingsrom i årets forhandlinger, og den totale rammen ble derfor på om lag 2,4 % som i alle andre tariffområder.

– Det er likevel positivt at vi gjennom innretningen og fordelingen på ulike elementer fikk til et resultat som gir høyere tillegg på lønnstabellen enn hva denne gruppen hadde fått hvis de fremdeles var i det statlige tariffområdet, sier vår forhandlingssjef Kristian Mollestad fornøyd.

– Vi fikk også inn en protokolltilførsel om at et partssammensatt utvalg skal se på utfordringene ved fiktiv tjenesteansiennitet for sokneprester, og søke å finne løsninger på dette.